Stichting Passend Onderwijs Nederland

Stichting Passend Onderwijs Nederland

De Stichting Passend Onderwijs Nederland, hierna te noemen Stichting PONL, is een stichting zonder winstoogmerk. 

Zij stelt zich ten doel echt passend onderwijs te bevorderen zoals het in de wet bedoeld is.  Daarnaast wil zij de kwaliteit van het basisonderwijs in brede zin verbeteren.

Zij tracht dit te bereiken door:

  • Het opstellen van een investeringsagenda die als uitgangspunt kan dienen voor het beleid van OCW (zie investeringsagenda)
  • Het adviseren van scholen en besturen over de invoering van Passend Rekenonderwijs (zie rekenonderwijs)
  • Het bevorderen van compleet nieuw lees- en taalonderwijs, o.a. door het organiseren van symposia en workshops dienaangaande (zie lees/taal onderwijs)
  • Het bevorderen van verbeteringen in de opleiding tot leraar basisonderwijs (zie opleidingen)
  • Het bevorderen van een structurele oplossing voor de hoogbegaafde leerling
  • Het doen van onderzoek naar de effectiviteit van doorgevoerde maatregelen (zie onderzoek)