Opleidingen

Opleidingen

Wij pleiten sterk voor een herinvoering van de specialisatie jonge kind (3-7 jaar) en oudere kind (7-12 jaar). Het aantal integrale kindcentra (scholen met geïntegreerde voorschoolse opvang) is enorm toegenomen, waardoor een doorgaande lijn voorschoolse opvang en kleuterbouw gewenst is. Specifieke kennis van het jonge kind zoals die in de oude KLOS gewaarborgd was zou opnieuw aangeboden moeten worden. Een gedegen basis voor de verdere schoolloopbaan van elk kind.

Daarnaast opteren wij voor brede invoering van een academische PABO naast de huidige leeropleidingen (zie ook Finland, waar dit standaard is en het onderwijsniveau al jaren hoog is). 

Om VWO leerlingen hiertoe te enthousiasmeren zou men de stagiaires vanaf de start een vergoeding kunnen geven, mede omdat zij direct ook een aantal dagen beschikbaar zijn voor hun stageschool.

Te denken valt aan:

1e jaar: 3 dagen les, 2 dagen stage/werken  € 750 p/m

2e jaar: 2 dagen les, 3 dagen stage/werken  € 1250 p/m

3e jaar: 1 dag les, 4 dagen stage/werken  € 1750 p/m

4e jaar: fulltime aan de slag, gerichte extra scholing en regulier salaris