Investeringsagenda 2021-2030

Investeringsagenda 2021-2030

Hoewel er voor de komende jaren extra middelen beschikbaar komen voor het basisonderwijs bestaan er zowel bij de politiek als de media grote twijfels over de effectiviteit hiervan. Zie o.a. artikel hierover in de NRC (Japke Bouma).

De stichting PONL heeft onderstaande meerjaren investering naar de minister en alle politieke partijen gestuurd met daarbij een aantal concrete verbeterpunten welke in deze site achtereenvolgens uitgediept zullen worden.

De komende acht jaar stelt OCW elk jaar 2 miljard euro extra beschikbaar voor het basisonderwijs. 

  • Hiervan gaat 1,5 miljard rechtstreeks naar de scholen in de vorm van een uitkering van € 1.000 per leerling. Dit geld wordt geoormerkt ingezet voor begeleiding van leerlingen, scholing, specifieke leermiddelen en stagevergoedingen. 
  • Om het beroep aantrekkelijker te maken wordt 300 miljoen uitgetrokken voor het verhogen van het salaris van de leraar met € 3.000 bruto per jaar.
  • Voor het herinrichten van de huidige opleidingen en het starten van de academische leraar opleidingen wordt 100 miljoen gereserveerd. 
  • Voor het oplossen van knelpunten wordt 100 miljoen gereserveerd. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een extra voorziening voor hoogbegaafde leerlingen.