Passend Taalonderwijs

Taal en Lezen

Het taalonderwijs moet geheel op de schop. Er is momenteel veel te veel aandacht voor enkele technische vaardigheden (technisch lezen en spelling). Echter, als leerlingen zelf de taal actief moeten gebruiken blijkt de beheersing vaak volstrekt onvoldoende (schrijven van een brief, een opstel, een samenvatting, een artikel voor de schoolkrant etc. etc.). Ook aan het begrijpen van de taal schort het ernstig: 15% van de jeugd is functioneel analfabeet.

LEESONDERWIJS

Vanaf de kleuterbouw ontwikkeling van het lezen met de Alfabetcode: gesproken taal als uitgangspunt, daarna schrijven van de spreektaal en tenslotte introductie van de leesletters (drukletters). Zodra kinderen iets kunnen lezen, ook dagelijks laten schrijven: naar de juf, opa en oma, klasgenoten, vriendjes en vriendinnen etc. 

De kinderen die veel moeite hebben met het lezen onder de knie krijgen gericht laten oefenen met extra begeleiders (scholing hiervan!) en degenen die het vlot onder de knie krijgen vooral veel laten lezen en plezier krijgen en houden in lezen: een leven lang lezen…

Voorlezen thuis stimuleren, zeker van kinderen met een niet westerse achtergrond waar het Nederlands niet de thuistaal is. Ouders hier actief bij betrekken. Circuleren van geschikte voorleesboeken.

TAALONDERWIJS

Het spellingonderwijs niet baseren op regeltjes die kinderen actief niet of nauwelijks toepassen, maar op vaste woordbeelden (categorieën) die in het woordgeheugen worden opgeslagen: de basiscode (zie EXIT DYSLEXIE).

Begrijpend lezen niet als apart vak maar door het hele onderwijs heen, met name ook bij wereldoriëntatie (zie ook de publicaties hierover van Erik Meester van de Radboud universiteit).

Actief taalonderwijs zou over de hele lijn gestimuleerd kunnen worden met de werkvorm De Taalronde. Deze kan vanaf groep 1 tot en met groep 8 gebruikt worden om taalactiviteiten rondom een zelfgekozen en beredeneerd thema op gang te helpen.

Zie “Taal leren op eigen kracht” van Suzanne van Norden (ISBN 90-232-4020-0). 

Onze stichting organiseert de komende jaren enkele symposia over met name het lees- en taalonderwijs!! een uitnodiging volgt, maar u kunt ook zelf contact met ons opnemen.